Tietosuojaseloste

Tämä on Hyvinvointikeskus Solinan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen versio. 12.12.2021

Rekisterinpitäjä

Hyvinvointikeskus Solina
Kesälahdentie 32 a 1
59800 KESÄLAHTI
040 4889042
info@hoitolasolina.fi
Y-tunnus 2621718-7

Yhteyshenkilö: Taina Kankkunen

Rekisterin nimi

Hyvinvointikeskus Solinan asiakasrekisteri

Mitä tietoja kerätään ja kuinka kauan niitä säilytetään?

Rekisteriin kerätään perustietoja: nimi, puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, syntymävuosi ja muut mahdolliset tiedot (esim. allergiat ja sairaudet), jotka voivat vaikuttaa hoitojen turvalliseen suunnitteluun. Rekisteriin voidaan kirjata myös asiakaskäynnit ja mahdolliset tuoteostot. Tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen kannalta tarvittava aika. Jos asiakkaalla ei ole uusia varauksia ja ostoja eikä hänen asiakastietojaan ole muokattu 3 vuoteen, asiakastiedot voidaan poistaa automaattisesti. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Rekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen ja yhteydenottojen ylläpitämiseen ja hoitojen turvalliseen suunnitteluun asiakaslähtöisesti. Samalla hallitaan mahdollisia päällekkäisiä tietoja. Yhteystietoja käytetään markkinointitarkoitukseen tai -viestintään ainoastaan asiakkaan suostumuksella. Henkilötietoja käytetään paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen.

Mistä tietoja kerätään?

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, mitä käyttäjä itse ilmoittaa lomakkeella ja suullisesti asiakastapaamisissa. Tietoja kerätään myös www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse ja puhelimitse sekä sosiaalisen median kautta käydyistä viesteistä.

Luovutetaanko tietoja kolmansille osapuolille?

Tietoja ei luovuteta EU alueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa. Nimi- ja yhteystietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa kolmansille osapuolille seuraavissa yhteyksissä:

- Kirjanpitäjälle laskutusasioissa

- Perintäyhtiölle laskujen erääntyessä tai siirrettäessä perintään.

-Verkkokauppa-asioissa logistiikkapuolelle (Kuljetusyhtiöt, kuten posti, matkahuolto jne.) kuljetusta varten

Tietojen siirrossa ja käsittelyssä huolehditaan tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Miten rekisteri on suojattu?

Rekisteritiedot ovat luottamuksellisia – niitä säilytetään lukitussa tilassa ja niitä käsittelee vain rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti salasanoin ja käyttäjätunnuksin.  Asiakasrekisteriä pidetään yllä myös sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä (BookSalon), joka on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat, tallennetut rekisteritiedot. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa rekisteröidyn henkilöllisyys ennen tallennettujen tietojen luovutusta. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

Hyvinvointikeskus Solina, Kesälahdentie 32 a 1, 59800 Kesälahti

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja, suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojen poistamista. Poistotoimenpide on peruuttamaton, eikä poistettuja asiakastilejä voi palauttaa. Rekisterinpitäjä voi oikaista tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, vanhentuneen tai puutteellisen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Kielto- ja korjaamisehdotukset tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet yhdessä asiakkaan kanssa. Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

Mihin voi ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään yksityisyyteen ja tietosuojaselosteeseen liittyen sähköpostilla:

info@hoitolasolina.fi